نماینده شرکت آلمانی

طراحي و ساخت ماشين هاي مخصوص توليد

جهت دریافت کاتالوگ طراحي و ساخت خودروهاي عمومي و خاص بر روی لینک روبرو کلیک کنید

sedigh@sedighgroup.com : ایمیل مدیریت

sale@sedighgroup.com : ایمیل فروش

info@sedighgroup.com : ایمیل اطلاعات