نماینده شرکت آلمانی

تکنولوژی پرچ مالشي شعاعی

در اغلب موارد، جایی که اتصالات با کیفیت بالا مورد نیاز است، تکنولوژی پرچ مالشي شعاعی مد نظر مي باشد ( زمان کم ، كمترين نیروی مورد نیاز و نتایج با کیفیت بالا ) این نوع پرچ مالشي ، یک مسیر گل رز را توصیف می کند. سنبه در سه جهت تغییر شکل داده شده است و به طور كلي حركت سريع رو به بیرون را ايجاد ميكند ، نقطه اثر نيروي سنبه به طور رادیکالی به داخل و خارج از هم قرار می گیرند. ساختار فوق العاده سطح سر بسته: با فرآیند پرچ مالشي شعاعی، ابزار خود چرخش نمی کند. بنابراین اصطکاک بین ابزار و قطعه کار حداقل است. نتیجه یک ساختار سطح عالی بوجود مي آيد . نگهداري پرچ و قطعات: حتی قطعات سخت و یا سرامیک نیز می تواند پرچ مالشي شوند . نیروهای جانبی در اين حالت ناچیز هستندو بستن معمولا غیر ضروری است

sedigh@sedighgroup.com : ایمیل مدیریت

sale@sedighgroup.com : ایمیل فروش

info@sedighgroup.com : ایمیل اطلاعات